Godt nytt år!

Kjære beboer og eier i Beboerforeningen Porthuset!

Dagen er endelig her!

Avtalen med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS er avviklet med virkning fra 1. januar 2017.

En avtale med OBOS og Basale skal sørge for at Beboerforeningen blir forsvarlig forvaltet og ivaretatt i årene som kommer. Styret skal jobbe like iherdig med å følge med på driften av huset som den tiden styret oppdaget og påtalte de graverende forholdene rundt håndteringen av vannfordelingen i perioden 2004-2012.

Beboerforeningens brexit skyldes misnøyen med Kjeldsberg Eiendomsforvaltnings forståelse og utførelse av sine oppgaver, både i relasjon til husets eiere samt i forholdet til styrets lovpålagte rolle. Kjeldsberg holdt ikke det nivået som skal innfris av en forvalter av vår boforening. Beboerforeningen forventer en høyere standard, redelighet og ærlighet enn det Kjeldsberg har mestret å levere – derfor avvikles kontrakten etter 13 år.

Styrets tyngste lodd er å ivareta Beboerforeningens interesser.

Avskjedigelsen var nødvendig for å gjenvinne kontrollen over eget hus. For å være betrygget på at forvalter utfører sin tjenester i tråd med Beboerforeningens interesser, foretok et samstemt styre et nødvendig grep for å få skuta på rett kjøl igjen.

Vi retter nå blikket mot 2017.

OBOS er en trygg og erfaren forvalter. Styret har store forhåpninger og visjoner om at OBOS og Basale, som leverer driftstjenester, evner å forvalte og drifte Beboerforeningen Porthuset på en måte som inngir tillit, samtidig som at de verdiene som ligger i huset forvaltes på en god måte på vegne av våre eiere og beboere.

Styret kommer nå til å få en helt annen innsikt i styringen av blokka. Alle avtaler, overenskomster og pengeoverføringer er nå under kontinuerlig oppsyn av styret. Gjennom en styreportal blir alle faktura, kvitteringer, bankutskrifter og regnskapsbilag synlige for ettersyn og dokumentasjon. Det er nye tider på gang.

Beboerforeningen Porthuset er et godt sted å bo – det skal det fortsette og være i årene som kommer.

Riktig godt nytt år!