Nye plakater i sykkelbod og avfallsrom

Nye plakater er satt opp i sykkelboden. Plakatene viser nummereringen av våre 50 sykkelplasser. Laser sørget for nøyaktig montering av plakatene.

Merk at nummereringen avviker med ett (1) nummer fra tidligere – styret ber beboere flytte syklene sine når det er hensiktsmessig.

I tillegg ble plakater i avfallsrommet satt opp for å vise at beholderne tilhører boligdelen.

Kameraovervåking er allerede satt opp i både sykkelbod og avfallsrommet.

Sykkelboden får nye plakater.

Sykkelboden får nye plakater.

Avfallsrommet har fått plakater som tydelig viser at beholderne tilhører boligdelen i Porthuset.

Avfallsrommet har fått plakater som tydelig viser at beholderne tilhører boligdelen i Porthuset.

Laser sørget for nøyaktig plassering.

Laser sørget for nøyaktig plassering.