OBOS ny forvalter

Styret har bestemt seg for ny forvalter. OBOS (forvaltning) og OBOS Basale (driftstjenester) tar over 1. januar 2017.

Forvalterskiftet er varslet og begrunnet på årsmøtet i mars 2016.

Hva er OBOS?

OBOS Eiendomsforvaltning AS er Norges største totalleverandør innenfor boligforvaltning. Hovedkontoret er i Oslo, men OBOS tilbyr forretningsførsel over hele Norge.

Trondheimskontoret er lokalisert i Strandveien 43, 7481 Trondheim ved EC Dahls bryggeri, ca. 10 minutters gange fra Porthuset.

OBOS Basale

OBOS Basale AS er OBOS’ tekniske arm og er 100 prosent eid av OBOS. Hovedkontoret ligger i Trondheim på Skipsbygget, like ved Porthuset. Basale skal yte driftstjenester, teknisk bistand og rådgiving. Basale er av Norges største frittstående selskaper innen forvaltning og utvikling av næringseiendom, men de utfører også arbeid for boligselskaper.

OBOS Basale AS har stor kompetanse på utvikling av eiendom. Ettersom Beboerforeningen nå er 13 år, er det særlig viktig å holde et våkent øye på vedlikeholdet.

OBOS er en stor aktør på både forvaltning og utbygging.

Styret mener valget av OBOS og Basale best ivaretar interessene til eiere og beboere i Beboerforeningen Porthuset, og ser frem til et godt samarbeid i årene fremover.

https://www.obos.no
https://basale.no

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS, som vi er kontraktsbundet til ut året, regelrett nektet – helt uventet – 23.11.16 å etterkomme styrets henvendelse om utsending av et skriv som informerer om skifte av forvalter. Trykk linken nedenfor for å lese brevet.

Her finner du brevet sendt i ordinær postgang til eierne som informerer om forvalterskifte.