Utvidet kameraovervåking

Beboerforeningen Porthuset utvider kameraovervåkingen i sine arealer, inkludert avfallsrommet som mange næringsaktører i området har tilgang til.

Det monteres åtte digitale kamera:
2 i sykkelbod (ny)
1 i avfallsrom (ny)
2 i inngangsparti (en utvidelse med 1)
1 utenfor inngangsparti (ny)
2 i bodarealet (1 ved teknisk rom, 1 som overvåker dør hotell – ny).

I tillegg etableres det kabling og nettilgang til en informasjons- og navnetavle. Dette følger av vedtak på årsmøtet i mars.

I avfallsrommet har vi erfart gjentakende feillevering av næringsavfall hos beboerdelen. Nylig ble også en 9494-nøkkel funnet gjenglemt i nøkkelsylinderen med en stor nøkkelhank. En slik situasjon er svært lite ønskelig. Tilgang til avfallsrommet gir også tilgang til beboerdelen. Kameraovervåkingen skal derfor øke vår sikkerhet. Hvis vi erfarer problemer med sikkerhet og henstilling av avfall i våre beholdere, vil vi vurdere å stenge rommet for nærings tilgang gjennom vår eiendom.

Eksisterende overvåking for næringsdelen, som er en delt løsning mellom bolig og næring med server og skjerm plassert på Beboerforeningens eiendom, blir ikke påvirket.

Det er avtalt en fast pris for et anlegget som tilfredsstiller alle krav til Datatilsynet, inkludert branntetting, lagring, test og idriftssetting.

Service- og driftsavtale kommer i tillegg som egen avtale.