Vekter ved festbråk

Beboerforeningen har inngått en avtale med Nokas, et vekterselskap, om utrykking ved festbråk. Beboere som hører vedvarende festbråk som åpenbart er i strid med våre ordensregler, kan ringe Nokas på telefon 916 45 956. Prøv først og snakk med den det gjelder, eller kontakt styret. Telefonnummer til styret står oppslått på informasjonstavla. Om det ikke nytter, eller man føler ubehag, er det bare å ta kontakt med Nokas. Beboerforeningen bekoster utrykningen.

Hva skjer ved tilkalling av Nokas?

Ved feststøy rykker vekter ut og tar kontakt med beboer(e) i den aktuelle leiligheten. Nokas vil deretter be de om å dempe seg, slik at støynivået ikke er sjenerende for naboer. Nokas er noe begrenset juridisk, da de i slike caser ikke har eiers rett. Det vil si at de kan ikke bruke «makt» for å få stengt av festen, og at de har ikke myndighet til å tømme leiligheten for personer. Men i 99% av tilfellene hører de etter det Nokas-vekteren sier.

Når de blir bedt om å dempe musikken og støynivå, så vil det heller ikke være like aktuelt og fortsette festen. Dersom pålegget fra Nokas ikke blir fulgt, blir politiet kontaktet. Dette er også en «trussel» Nokas benytter dersom en vanlig prat ikke er nok. Vekter noterer leilighetsnummer o.l. og noterer ID på beboer. Nokas forlater uansett ikke stedet før feststøyen har opphørt. De eneste variablene her er hvordan vekter kommer frem til ønsket resultat. Videre mottar styret rapport på hendelsen(e). Styret følger dette opp på reglementert vis opp mot eier/beboer.

Styret håper dette øker tryggheten blant våre beboere i Beboerforeningen. Det skal være gode boforhold i vår forening. Styret tar alltid grep hvis vi oppdager eller blir orientert om festbråk. Ordensreglene sier at det skal være rolig i huset etter kl 23, alle dager, hele året. Også før kl 23 skal det kun være moderat lydnivå.

Denne avtalen kommer i tillegg til de tjenestene Nokas allerede leverer på inn/utlåsing av leilighet (her betaler rekvirent).