Årsmøte 2016

Beboerforeningen Porthuset avholder årsmøte 31. mars kl 18 på Jordbærpikene, Solsiden kjøpesenter. Frist innmelding av saker til behandling er 4. mars. Innkallingen postlegges 17. mars og fins her.

Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Seksjonseiers ektefelle, samboer – eller et annet medlem av seksjonseiers husstand – har rett til å være til stede og uttale seg på årsmøtet. Møtet ventes å vare i en knapp time. Enkel servering. Merk møtested på Jordbærpikene. Seksjonseier kan møte ved fullmektig. Det er kun eiere eller personer med skriftlig fullmakt for eier som har stemmerett. Fullmakten må være datert og signert.

Beboerforeningen Porthuset
06.01.2016