Fakturering felleskost – nye rutiner

Kundenummer og KID-referansen er endret som følge av overgang til nytt forvaltningssystem.

Forfallsdato på faktura for januar settes til 15.01.16. De øvrige trekkene går den 1. hver måned.

Trekkfiler for avtalegiro sendes NETS og videre inn til deres konto første uken i januar. Dermed må dette brev anses som varsel om trekk.

eFakturaer produseres første uken i januar og sendes NETS for videre utsending til de ulike datasentraler/nettbanker.

For å være helt trygg på at KID-bytteavtalen har gått som forventet må vi be om at du/dere sjekker at felleskostnadene har blitt trukket fra konto iht. dato nevnt over. Det samme gjelder de som har eFaktura – sjekk at fakturaer mottas i nettbanken for din/deres videre behandling.

Fakturering av felleskostnader – betalingsavtaler BP.pdf