December 2015

Monthly Archives

  • Fakturering felleskost – nye rutiner

    Kundenummer og KID-referansen er endret som følge av overgang til nytt forvaltningssystem. Forfallsdato på faktura for januar settes til 15.01.16. De øvrige trekkene går den 1. hver måned. Trekkfiler for avtalegiro sendes NETS og videre inn til deres konto første uken i januar. Dermed må dette brev anses som varsel om trekk. eFakturaer produseres første […]