Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte 15. oktober 2015 kl 18, Jordbærpikene, Solsiden kjøpesenter

Beboerforeningen Porthuset har mangler på bygningsmassen som må utbedres. En brannteknisk tilstandsanalyse fra Firesafe Consulting fra 2013 påpeker  manglende branntetting og røykavkluke i trappeoppgang. Dessuten er det oppdaget manglende drenering. Manglene er bygningsfeil som må utbedres. Manglene skulle vært utbedret ved byggets ferdigstilling i 2003. Derfor undersøker styret også de juridiske sidene av saken. Årsmøtet skal ta stilling til hvordan Beboerforeningen skal håndtere mangelssaken, utbedringsmåte, evt. rettslig forfølgelse samt finansieringsmåte.

Innkallingen er postlagt 8. oktober, men fins også i en elektronisk utgave her.

Innkalling ekstraordinært årsmøte (PDF)