October 2015

Monthly Archives

  • Ekstraordinært årsmøte

    Ekstraordinært årsmøte 15. oktober 2015 kl 18, Jordbærpikene, Solsiden kjøpesenter Beboerforeningen Porthuset har mangler på bygningsmassen som må utbedres. En brannteknisk tilstandsanalyse fra Firesafe Consulting fra 2013 påpeker  manglende branntetting og røykavkluke i trappeoppgang. Dessuten er det oppdaget manglende drenering. Manglene er bygningsfeil som må utbedres. Manglene skulle vært utbedret ved byggets ferdigstilling i 2003. […]

  • Ny ordning postkasseskilt

    Årsmøtet i Beboerforeningen Porthuset vedtok å endre husets ordensregler på postkasseskiltene. Det nye er at styret nå håndterer hele prosessen. Nå melder seksjonseier eller leietaker inn hva som skal står på postkassen med en frist på 7 dager. Ved innfasingen av denne ordningen, bekoster Beboerforeningen nye skilt til alle beboere. Det som står på postkassen 15. oktober blir bestilt […]