Utkobling av fjernvarme

Melding fra Statkraft om utkobling av fjernvarme 05.10.2015 fra kl 08:00-14:00.

 

På grunn av arbeid i fjernvarmenettet vil fjernkjøleforsyningen til

Nedre Elvehavn bli utkoblet mandag 05.10.2015 fra kl.08:00-14:00

 

Vi beklager ulempene dette medfører!

Hilsen

Statkraft Varme

Tlf.02450