September 2015

Monthly Archives

  • Utkobling av fjernvarme

    Melding fra Statkraft om utkobling av fjernvarme 05.10.2015 fra kl 08:00-14:00.   På grunn av arbeid i fjernvarmenettet vil fjernkjøleforsyningen til Nedre Elvehavn bli utkoblet mandag 05.10.2015 fra kl.08:00-14:00   Vi beklager ulempene dette medfører! Hilsen Statkraft Varme Tlf.02450