May 2015

Monthly Archives

  • Beboermøte

    Tirsdag 2. juni kl 18 blir det avholdt et beboermøte for eiere og leietakere i Beboerforeningen Porthuset. Tema er fordelingen av vannforbruket i Porthuset. Saken har opptatt styret da det ble oppdaget feilaktig nøkkelfordelingen av vannforbruket på kaldtvann i huset i perioden 2004-2012. Beboerdelen har betalt mer enn sitt reelle kaldtvannsforbruk i perioden, og dermed […]