Vannlekasje i kjelleren

Det er observert en vannskade i kjelleren etter massivt nedbør 7. og 8. februar.

Det blir foretatt utredning med rørlegger da det antas å ha sammenheng med dreneringen i bygget.