Skifte av forsikringsselskap

Eierseksjonssameiet Porthuset sin forsikringsavtale er nå flyttet til Gjensidige. For Beboerforeningen Porthuset innebærer det en økning i premien fra omkring 18 000 til 50 000 kr + mva pr år.

På grunn av den lite fordelaktige prisen på ny avtale, er det inngått en avtale med Byggteknikk Prosjekt AS med skjevfordeling der næringsdelen betaler årlig bidrag på 25 000 kr av forsikringen på boligdelen. Dette så lenge vi av en eller annen grunn kommer dårligere ut med en avtale med Gjensidige. For budsjettet 2015 innebærer det en budsjettert utgift på kr 31 270 inkl mva.

Leilighetene har polisenr. 83119981.