November 2014

Monthly Archives

  • Vindu ødelagt

    Mellom første og andre etasje i trappeoppgangen, er ett vindu ødelagt, trolig natt til lørdag 8. november. Det er brukt betydelig krefter, men det er vanskelig å si hva motivet kan være. Video ble sjekket uten resultater.Kan være innbruddsforsøk eller bare ramponering og hærverk. Glassmester og snekker er kontaktet. Prisen er uviss, men det trekkes […]

  • Skifte av forsikringsselskap

    Eierseksjonssameiet Porthuset sin forsikringsavtale er nå flyttet til Gjensidige. For Beboerforeningen Porthuset innebærer det en økning i premien fra omkring 18 000 til 50 000 kr + mva pr år. På grunn av den lite fordelaktige prisen på ny avtale, er det inngått en avtale med Byggteknikk Prosjekt AS med skjevfordeling der næringsdelen betaler årlig […]